Welcome to Police Cadet 49 Dot Com  We are Royal Thai Police
... Unity Leads to Power ...

Police Cadet 49 Alumni

         

พวกเรา นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 49 ( เตรียมทหาร 33 )
คือ
ผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 49  ประจำปีการศึกษา 2538

ได้รับการบรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจเมื่อปีพุทธศักราช 2535
สำเร็จหลักสูตรกระโดร่มจากค่ายนเรศวร ในปีพุทธศักราช 2536
หลักสูตรต่อต้านและปราบปรามการก่อความไม่สงบในประเทศจากค่ายพระรามหก ในปีพุทธศักราช 2537
โครงการนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท จังหวัดนครราชสีมา
สำเร็จหลักสูตรการยิงปืนพกสั้นระบบที อาร์ ซี ( Tactical Revolver Course )
ระบบเอ็น อาร์ เอ ( International Revolver Association )
ผ่านการฝึกหัดปฏิบัติราชการงานป้องกันและปราบปราม
ในเขตพื้นที่สำนักงานตำรวจภาค 1 , 2 และ 3 ในปีพุทธศักราช 2538
ผ่านการฝึกหัดปฏิบัติราชการงานสอบสวน ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ได้รับพระราชทานยศว่าที่ร้อยตำรวจตรี
และได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ( รปบ.(ตร.) )

 

"ด่วน" นรต.49 ได้จัดทำจุลสารอิเล็กทรอนิกส์
จึงขอให้เพื่อนๆ นรต.49 ทุกท่าน

รีบแจ้ง "
ชื่อ Email" พร้อม "ชื่อท่าน" ไปที่ center@policecadet49.com

ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ นรต.49

     รวม ภาพถ่ายและคลิป VDO งานเลี้ยงรุ่น นรต.49 ประจำปี 2553 ดูรายละเอียด คลิกพลัน  

 

     น.ร.ต.49 ตำรวจภาค 1 "ห้าวเป้ง" VOL.2 ดูรายละเอียด คลิกพลัน 

     ประมวลภาพงานเลี้ยงภาค 6 และภาค 3 ท้าลมหนาว แม่สอด + อุ้มผาง + น้ำตกทีลอซู ดูรายละเอียด คลิกพลัน 
     ข่าวสาร นรต.49 จากประธานรุ่น (ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 22 ต.ค. 52) ดูรายละเอียด คลิกพลัน 
     น.ร.ต.49 ตำรวจภาค 1 "ห้าวเป้ง" VOL.1 ดูรายละเอียด คลิกพลัน 
     ภาพเลี้ยง ภ.6 เล็กน้อย ( ในส่วนทีเปิดเผยได้ ) ดูรายละเอียด คลิกพลัน 
     ข่าวสาร นรต.49 จากประธานรุ่น (ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 20 พ.ค. 52) ดูรายละเอียด คลิกพลัน
     "ประกาศ" ว่าด้วยเรื่อง การรับ SMS และ จุลสารอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ของ นรต.49 ดูรายละเอียด คลิกพลัน
     โชว์พาวว์ นปพ.สงขลา ภาคสอง (เปิดยุทธการไล่ล่ากลุ่มมือปืนยิงตำรวจ) ดูรายละเอียด คลิกพลัน
     CLIP VDO ตำรวจดีๆ ดูรายละเอียด คลิกพลัน
     mv จากใจนายร้อยตำรวจ ดูรายละเอียด คลิกพลัน
     เว็บบอร์ดนี้ สามารถใส่ vdo ได้ ครับ ดูรายละเอียด คลิกพลัน
     ไฟล์ ชื่อสุกลตำแหน่งเบอร์โทร. นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 49 ปี 2552 ดูรายละเอียด คลิกพลัน
     เชิญชมภาพสวยงามจากผู้หวังดี ดูรายละเอียด คลิกพลัน

 
10 หัวข้อสุดท้าย ใน บอร์ด นรต.49
เว็บบอร์ด แบบเปิด ทุกท่านเข้ามาเล่น และ สมัครสมาชิก (ฟรี) ได้เอง
 

Warning: require(/var/www/html/pol49/html/web_pol49/jaidee/forum/SSI.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/pol49/html/web_pol49/index.php on line 352

Fatal error: require(): Failed opening required '/var/www/html/pol49/html/web_pol49/jaidee/forum/SSI.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /var/www/html/pol49/html/web_pol49/index.php on line 352